Behandlingar för
privatpersoner

Övervikt handlar om känslor – inte om vad jag äter, utan varför

Stahremetoden är en utbildande KBT-behandling som du kan delta i enskilt eller i grupp. Genom programmet bygger du bit för bit upp din självbild, självkänsla och känslomedvetenhet samtidigt som du kommer tillrätta med stress, krav och tankefällor – de verkliga orsakerna till att du som vet hur man äter rätt ändå äter fel.

Programmet ger dig verktyg att ta kontroll över ditt ätmönster och sug efter viss mat – i stället för tvärtom. Det vänder sig till dig som vill gå ner i vikt och/eller vill förändra ett negativt ätbeteende. I 11 steg får du hjälp med att upptäcka och förändra grundorsakerna till ditt negativa ätbeteende.

 • Ger svar på frågorna: "Varför äter jag fel, när jag vet hur jag ska äta rätt", "Varför står jag inte emot suget att stoppa något i munnen?" och "Varför kan jag inte behålla min viktnedgång".
 • Skapar medvetenhet om hur ohjälpsamma tankar och kan trigga igång ett över/känsloätande och hur man kan hantera det på ett mer konstruktivt sätt än att "äta på känslorna". Ex. dåligt samvete, missnöje, irritation, besvikelse, hopplöshet, ledsnad, ilska, tristess, rastlöshet m.m.
 • Behandlingen är uppbyggd kring olika psykologiska teman som är betydelsefulla för förändring av behovet att över/känsloäta.
 • Arbetsboken "Övervikt handlar om känslor" ingår i kursen.
 • Programmet vänder sig också till dig som inte har övervikt som huvudproblem, men har problem med sitt ätbeteende. Orsaken kan handla om stress, påfrestande livssituation, sviktande självkänsla m.m.
 • Du har insett att ditt ätbeteende handlar om mer än råd runt kost och motion. Kanske har du prövat många andra metoder utan att lyckas gå ner eller behålla din viktnedgång. Det är inte du som är misslyckad utan metoderna som är otillräckliga!
 • Du får också hjälp med att våga stå för den du är och lyfta fram dig själv på ett positivt sätt genom att visa dig själv medkänsla och empati. Helt enkelt möjlighet att komma till rätta med din övervikt/negativa ätbeteende en gång för alla.

Aktuella kurser 2018

 • Inga utannonserade för tillfället, men du kan göra intresseanmälan för gruppbehandling via mejl så återkommer vi till dig.

Frågor: Mejla Lisbeth Stahre på lisbeth.stahre@telia.com

Plats

Kursavgift och betalning

 • För privatpersoner: 5.600 kr inkl moms. Hela kursavgiften betalas innan kurstart. Avbetalning fungerar också, ex 1900 kr per månad uppdelat på tre månadsinbetalningar. Första delbetalning sker innan start.
 • För företag: 5.600 kr exklusive moms vilket betalas innan start. Gäller som friskvård.

Kursen inleds med att du kallas till en personlig enskild intervju innan gruppstart. Där går vi igenom kursens upplägg, din ätbeteendeproblematik, motiv till förändring och hjälps åt att sätta upp angelägna, genomförbara och realistiska mål. Du behöver vara motiverad för att arbeta med dig själv och kunna avsätta tid för reflektion och dagliga hemuppgifter som ingår i KBT-programmet.

Stahremetodens 11 behandlingssteg

 1. Introduktionsmöte: Presentationer, genomgång av kursens bakgrund, syfte, mål, upplägg, kostprogram och gemensam överenskommelse.
 2. Självbildens betydelse för ätbeteendet – Självkänsla, självbild och självförtroende.
 3. Tankar, känslor och ätbeteende. Grundläggande KBT-modell och dess samband.
 4. Automatiska och medvetna tankar. Förstå den kognitiva triangeln.
 5. Hjälpsamma/ohjälpsamma tankemönster i relation till ätbeteendet.
 6. Kontroll vs inlärd hjälplöshet. Öka aktörskap och problemlösningsstrategier.
 7. Stress – en del av livet 1. Stress, hjärnans belöningssystem i relation till ätbeteendet.
 8. Stress – en del av livet 2. Gränssättningsproblematik och ätbeteende.
 9. Förändringar – nya möjligheter eller hinder. Förändringsplan och strategier för att nå egna livsmål.
 10. Att gå vidare – integrera nya målsättningar i vardagen i syfte att kunna bibehålla viktnedgång.
 11. Redovisning av egen målplanering och början på något nytt.

Allmänna regler

 • Platsantalet på respektive utbildning är begränsat.
 • Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan.
Anmälan

Aktuella behandlingar

Inga behandlingar utannonserade för tillfället, men du kan göra intresseanmälan för gruppbehandling via mejl så återkommer vi till dig.

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.