Individuell KBT-terapi vid övervikt/fetma/hetsätning

KBT Kognitiv beteendeterapi vid övervikt, fetma eller hetsätning

Vi träffas för ett första introduktionssamtal, där vi tillsammans kartlägger din ätbeteendeproblematik och bättre lär känna varandra. Därefter gör vi tillsammans en handlingsplan. Vi sätter upp konkreta mål vi skall uppnå.

Du börjar i hemuppgifter göra dagliga självobservationer hur du äter. Du introducerar en matdagbok för att kartlägga och få bättre struktur över ditt ätmönster.

Vi kartlägger dina s k "triggers" som får dig att överäta och analyserar dess konsekvenser, på kort och lång sikt.

Vi kartlägger dina negativa tankemönster och tankefällor, du ersätter dessa tankar med mer nyanserade tankar.

Vi arbetar också med hur du kan byta ut negativa livsregler mot bättre för dig fungerande normer och värderingar. Genom det kommer du att bättre kunna förstå ditt överätande och på hur du reagerar på det som händer i ditt liv.

Vi utgår bl.a. ifrån boken “Gå ner i vikt med KBT”, av Lisbeth Stahre.

De flesta ätproblem går att lösa på cirka 20 terapisessioner.

Välkommen att kontakta oss för att boka en tid för introduktionssamtal eller att ställa frågor.

Kontakta Veronika Ryd veronika@stahremetoden.se eller 0702-060447.

Individuell samtalsterapi

Vi inleder med ett introduktionssamtal på ca 90 minuter per gång
– 1.500 kr/samtal.
Följande behandlingssamtal är på ca 45-55 minuter per gång
– 1.000 kr/samtal.

För företag tillkommer moms 25%.

Du kan betala kontant, mot faktura och med alla kort:
Visa / MasterCard / EuroCard / Diners Club / American Express.

För privatpersoner kan vi erbjuda räntefri månadsvis delbetalning via Medical Finance.

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.