Vetenskapliga studier kring Stahremetoden

Stahremetoden är en specialdesignad KBT-metod för behandling av övervikt, fetma och ätstörningar.

Två vetenskapliga studier omfattande 160 personer som behandlats med metoden har genomförts på Karolinska Institutet. Studierna har visat att viktnedgången med 1,5 år efter avslutad behandling (10 veckor) är ovanligt stor, samtidigt som den också leder till minskat känslomässigt ätande. Metoden har därför rönt stor internationell uppmärksamhet och omnämns som exempel på en framgångsrik behandlingsmetod vid fetma av Judith S. Beck Ph.D, förgrundsperson när det gäller kognitiv terapi och ansvarig för Center for Cognitive Therapy i Philadelfia, i hennes bok The Beck Diet Solution.

De vetenskapliga studierna visar att programmet (förutom kirurgi) är världsledande när det gäller bestående viktminskning.

Studierna är publicerade i International Journal of Eating Disorders 2005, samt International Journal of Behavioral Medicine, 2007.

Ladda ner studierna kostnadsfritt

Första studien

Den första studien publicerades i mars 2005 i The Journal of Eating and Weight Disorders. Samtliga patienter är uppföljda till och med 1,5 år efter behandlingens avslutande.

Studie nr 1 i PDF-format

Andra studien

I mars 2007 publicerades nästa forskningsstudie (Stahre & al, 2007) i i The Journal of Behavioral Medicine nr 1 kring effekterna när det gäller viktnedgång om man jämför Stahremetoden med mer traditionell behandlingsmetod som ofta används. Vid uppföljning 1,5 år efter avslutad behandling skiljde det 6,4 kg till den kognitiva behandlingsgruppens fördel.

Studie nr 2 i PDF-format

 

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.