Psykologiska orsaker som stress är den största orsaken till känslomässigt ätande och övervikt

Verktyg för att hantera vardagsstressen är därför en förutsättning för bestående viktnedgång.

Hör Lisbeth Stahre, Med dr. PhD/psykiatri, berätta om metoden och sin forskning.

Klicka på bilden för att se filmen.

Image

12-14 maj: Certifierande utbildning för handledare i Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig inom vården som vill ge överviktiga patienter hjälp med den evidensbaserade KBT metod som ger överviktiga kunskap om orsakerna till eget överätande och mentala verktyg att komma tillrätta med dessa – grunden för bestående viktnedgång.

Metoden och dess program har i flera vetenskapliga studier visat bättre bestående viktnedgång än annat viktprogram eller diet, samt visat signifikant förändring av både Emotionellt och Okontrollerat ätbeteende – de vanligaste ätmönstren när det gäller fetma.

Utbildningen följer upplägget i kursboken ”KBT vid övervikt och fetma – forskning, evidens och klinisk tillämning”.

Utbildningen äger rum 12-14 maj 2022 i Gamla Stan, Stockholm, och kostar 13.500 kr + moms inklusive frukt och fika under samtliga kursdagar. Kostnad för lunch i någon av Gamla Stans restauranger tillkommer.

OBS: Förutsättning för deltagande är att man är vaccinerad mot covid.

Läs mer

Om KBT-metoden

CBT-TEB (Cognitive Behavioural Therapy-Targeting Eating Behaviour)

KBT metoden (CBT-TEB) är inriktad på förändring av
överätandets orsaker, samt ge mentala verktyg till förändring av dessa. Vetenskapliga studier
visar att programmet leder till:

  • bättre bestående viktnedgång än något annat publicerat viktprogram worldwide
  • minskat emotionellt och okontrollerat ätande. De ätmönster som oftast leder till överätande och fetma.
  • signifikanta värden när det gäller ökad förmåga att hantera vardagsstress, irritationer och besvikelser.
  • positiv förändring av negativa tankemönster och förhållningssätt

I programmet ingår kostprogram baserat på vanlig mat som hela familjen kan äta. Programmet är utarbetat av dietist och bygger på mängden vanlig mat för viktnedgång.

Läs mer

Image

Nya kursböcker

Läs om nya böckerna ”Övervikt handlar om känslor” (för privatpersoner) samt ”KBT vid övervikt och fetma” (för behandlare).

Läs mer och beställ

Image

Personliga onlinekurser

På grund av covid-19 pandemin genomför vi en del kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Personliga onlinekurser

På grund av Covid 19 pandemin genomför vi flera kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Utbildning, kurser och föreläsningar

För privatpersoner

Online via Skype: Övervikt handlar om känslor

KBT-kursen bygger på samarbete och diskussioner mellan dig och terapeut. Kursprogrammet är indelat i 12 steg och består av Del 1 Grundprogram och Del 2 Fortsättningsprogram. KBT programmets innehåll utgår från ditt personliga ätmönstertest och dina svar på programmets Nyckelfrågor.

Läs mer

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vår andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma, men till avsevärt lägre pris än personlig kontakt.

Stahremetoden.se

Var i landet kan jag få personlig hjälp med programmet?

Vi har bl.a. samarbeten med behandlare i Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Få hjälp

Självhjälp

Du som själv vill ta tag i dina viktproblem kan få hjälp via programmet genom böckerna ”Övervikt handlar om känslor” och "KBT vid övervikt och fetma”

Läs om böckerna

Artikeltips

Läs i tidningen Vårdfokus om Linnéa som valde KBT-metoden framför fetmaoperation

Foto: Susanne Lundbäck

Läs i Expressen om ”Bästa sättet att bli av med sin svullna mage”

För behandlare

Certifiering i CBT-TEB / Stahremetoden

I maj 2022 (senarelagd med anledning av pandemin) genomför vi vår nästa tredagarsutbildning för handledare i Stockholm, Gamla Stan.

Läs mer

Online via Skype: KBT vid övervikt och fetma

Utbildningen vänder sig till dig inom vården och är sjuksköterska, dietist, kurator, eller har privat terapi verksamhet. Utbildningens KBT program är anpassat att genomföra både för dig som har, och inte har, psykologisk utbildning, men är intresserad av psykologi.

Utbildningen följer upplägget i kursboken ”KBT vid övervikt och fetma”. Diskussion kring vetenskapliga fetmastudiers evidens och resultat, synliggörande av skillnaden mellan emotionellt ätmönster, okontrollerat ätmönster och vaneätande.

Läs mer