Studier visar att psykologiska orsaker som stress, besvikelser och negativa tankar är de vanligaste orsakerna till emotionellt ätande och övervikt.

Socialstyrelsen rekommenderar nu vården KBT vid behandling av obesitas (april 2022)

Socialstyrelsens rekommendation till hälso- och sjukvården innebär att behovet av utbildning i KBT för ex. dietister och sjuksköterskor, kommer att öka.

CBT-TEB är den enda KBT-metod som i vetenskapliga studier visat bestående viktnedgång under uppföljningstid två år.

Vi erbjuder därför onlineutbildningar i CBT-TEB (Cognitive behaviour terapy targeting eating behaviour) via Zoom/Skype.

Läs mer om den två dagar långa utbildning nedan.

Image
Lisbeth Stahre, Med dr. PhD/psykiatri

Utbildning online för behandlare
december + februari

2-dagars webinarium/workshop genomförs dessa två tillfällen:

  • 7 + 9 december 2022, kl 10–15
    Kursledare: Lisbeth Stahre (via Skype)
  • 13-14 februari 2023, kl 9:30-16:30
    Kursledare: Veronika Ryd (via Zoom)

Du kommer under denna två dagars workshop lära dig att använda en KBT metod med inriktning mot klienter som är överviktiga. Baserat på studierna från Karolinska institutet och kursboken ”KBT vid övervikt och fetma” kommer du att lära dig interventioner som för dina klienter bidrar till bestående förändringar i både sitt beteende och tänkande. Denna interaktiva workshop presenterar ett steg-för-steg tillvägagångssätt för att ge överviktiga färdigheter och visar hur du kan hjälpa dem implementera dessa vardagen.

Du kommer att lära dig att engagera klienten och lära dem att lösa vanliga problem, utveckla realistiska förväntningar, motivera sig själva dagligen, hantera ”sug”, använda alternativa strategier för att hantera negativa känslor och komma tillbaka på rätt spår, när de gör ett misstag.

Du kommer att lära dig vad du ska göra när överviktiga har dysfunktionella övertygelser relaterade till, orättvisor, missmod och besvikelser, tankar som undergräver deras motivation och känsla av själveffektivitet.

Du kommer också att lära dig hur du uppmuntrar överviktiga att anta en hälsosam och flexibel kostplan som de kan hålla uppe hela livet. Acceptanstekniker kommer att hjälpa överviktiga att komma till rätta med nödvändigheten av att göra permanenta förändringar och bibehålla en realistisk vikt som de kan hålla under sin livstid.

Läs mer

Anmälan

Om KBT-metoden

CBT-TEB (Cognitive Behavioural Therapy-Targeting Eating Behaviour)

KBT metoden (CBT-TEB) är inriktad på förändring av
överätandets orsaker, samt ge mentala verktyg till förändring av dessa. Vetenskapliga studier
visar att programmet leder till:

  • bättre bestående viktnedgång än något annat publicerat viktprogram worldwide
  • minskat emotionellt och okontrollerat ätande. De ätmönster som oftast leder till överätande och fetma.
  • signifikanta värden när det gäller ökad förmåga att hantera vardagsstress, irritationer och besvikelser.
  • positiv förändring av negativa tankemönster och förhållningssätt

I programmet ingår kostprogram baserat på vanlig mat som hela familjen kan äta. Programmet är utarbetat av dietist och bygger på mängden vanlig mat för viktnedgång.

Läs mer

Image

Kursböcker

Läs om böckerna ”Övervikt handlar om känslor” (för privatpersoner) samt ”KBT vid övervikt och fetma” (för behandlare).

Läs mer och beställ

Image

Personliga onlinekurser

På grund av covid-19 pandemin genomför vi en del kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Personliga onlinekurser

På grund av Covid 19 pandemin genomför vi flera kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Utbildning, kurser och föreläsningar

För privatpersoner

Online via Skype: Övervikt handlar om känslor

KBT-kursen bygger på samarbete och diskussioner mellan dig och terapeut. Kursprogrammet är indelat i 12 steg och består av Del 1 Grundprogram och Del 2 Fortsättningsprogram. KBT programmets innehåll utgår från ditt personliga ätmönstertest och dina svar på programmets Nyckelfrågor.

Läs mer

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vår andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma, men till avsevärt lägre pris än personlig kontakt.

Stahremetoden.se

Var i landet kan jag få personlig hjälp med programmet?

Vi har bl.a. samarbeten med behandlare i Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Få hjälp

Artikeltips

Läs i tidningen Vårdfokus om Linnéa som valde KBT-metoden framför fetmaoperation

Foto: Susanne Lundbäck

Läs i Expressen om ”Bästa sättet att bli av med sin svullna mage”

För behandlare

Utbildning online december / februari

Vid två tillfällen erbjuder vi en tvådagars workshop i att lära dig använda en KBT metod med inriktning mot klienter som är överviktiga.

Du hittar mer information längre upp på denna sida.

Online via Skype: KBT vid övervikt och fetma

Utbildningen vänder sig till dig inom vården och är sjuksköterska, dietist, kurator, eller har privat terapi verksamhet. Utbildningens KBT program är anpassat att genomföra både för dig som har, och inte har, psykologisk utbildning, men är intresserad av psykologi.

Utbildningen följer upplägget i kursboken ”KBT vid övervikt och fetma”. Diskussion kring vetenskapliga fetmastudiers evidens och resultat, synliggörande av skillnaden mellan emotionellt ätmönster, okontrollerat ätmönster och vaneätande.

Läs mer