Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre, Medicine doktor PhD/psykiatri

Emotionellt ätande är den största orsaken till övervikt

Vetenskapliga studier på Karolinska Institutet kring KBT baserad metod för överviktoch fetma (CBT-TEB) visar bättre bestående viktnedgång än något annat viktprogram. Ny studie visar också att KBT programmet inte bara leder till minskning av både emotionellt ätande och okontrollerat ätande, utan också av stress.

Så vad väntar du på?

Du som är dietist, sjuksköterska – räcker dina råd om kost och motion för bestående viktnedgång?

Jag vet att de råden är otillräckliga. Det är dina patienter jag mött personligen under snart tjugo år, det är dem jag möter i dag i mitt program på internet. För trots att internet programmet har ett lågt pris i förhållande till den personliga hjälp varje programdeltagare får, är kostnaden ofta för hög för dem som bäst behöver hjälpen – dvs dina patienter.

Ge dina patienter samma hjälp för sin övervikt/fetma som jag ger dem.

Jag kommer därför att erbjuda dig utbildningsdagar under året som ger dig grundläggande kunskaper i programmet.

Måndag 25 mars – Eskilstuna
Tisdag 9 april – Eskilstuna
Onsdag 23 april – Höganäs
Fredag 26 april – Höganäs
Måndag 7 maj – Eskilstuna

Ambitionen med utbildningsdagen är att du ska få en inblick i det KBT baserade viktprogrammet som är anpassat för vården, prova övningar och få veta vad en längre utbildning i CBT-TEB kan ge. Du får också möjlighet att bekanta dig med evidensbaserat test för diagnostik av ätmönster.

En både lärande och inspirationsrik dag!

Tid samtliga tillfällen: 09.30 - 16.00
Kostnad 4 900 kr + moms, inkl. lunch

Anmälan sker genom att mejla till lisbeth.stahre@telia.com

För behandlare


Certifierande handledarkurs

  • 8, 9, 15 april (3 dagar)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med övervikt, fetma och ätstörningar.

I programmet används handledarboken "Kognitiv behandling vid övervikt och fetma" samt arbetsboken för deltagare, "Övervikt handlar om känslor". Båda böckerna följs åt. Deltagarens bok innehåller aktiva övningsuppgifter som ger träning i vardagen utifrån programmets innehåll.

Anmälan

Mer information

För privatpersoner


Stahremetoden.se

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vårt andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth om dina viktproblem under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma.

Läs mer på stahremetoden.se

Självhjälp

Du kan också få hjälp via programmet genom böckerna ”Gå ner i vikt med KBT” och ”Snällfällan – att bryta känslomässigt ätande”.

Ditt ätmönster avgör din vikt!

Har du ett Emotionellt ätbeteende, Okontrollerat ätbeteende eller är du en Vaneätare? Din kunskap om ditt eget ätmönster, är avgörande för både din viktnedgång och att den ska bli bestående.

 

”Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt?”

... undrar Annica, som i brev berättar att hon är trött på att ständigt misslyckas behålla sin viktnedgång.

Och Elin skriver "Trots att jag så väl vet vad jag ska äta och att jag ska röra på mig lyckas jag inte hålla min föresats en vecka ens."

Övervikt inte handlar om VAD du äter utan om VARFÖR. Steg för steg ger därför programmet deltagaren kunskaper om varför stress och dålig självkänsla, negativ självuppfattning och tankefällor så lätt ger upphov till överätande och övervikt. Samtidigt som programmet ger deltagaren ökad självkännedom och stärkt självkänsla, får deltagaren konkreta verktyg till att bryta psykologiska orsaker som leder till över vikt. Många deltagare har rubricerat programmet som ett livsförändringsprogram

Programmet använder sig av vanlig mat. Inga konstiga dieter. Deltagaren kan äta allt, men i begränsad mängd. Deltagaren kan dessutom välja kostprogram med betoning på kolhydrater alternativt protein.

Vetenskapliga studier vid Karolinska Institutet visar att programmet leder till hållbar viktnedgång, samt att 9 av 10 handledare föredrar att arbeta med programmet framför annat viktprogram. Ett självklart programval för dig som värdesätter evidensbaserad behandling och i ditt arbete möter personer med övervikt, fetma, diabetes eller ätstörningar. 

 

Det kom ett brev...

Dietist Nina Mossberg Rylander från Norge hade avslutat en kurs och skickade flera positiva utlåtanden från sina deltagare. Så här skrev t ex Mette, 38 år (min översättning):

"Kursen visade sig vara långt mer än en kurs för att gå ner i vikt. Den sätter ätandet i ett större sammanhang i form av tankemönster, personlighet etc. På detta sätt blir man bekant med sidor hos en själv och eget förhållande till mat som jag inte har lärt mig på någon annan viktkurs. Det jag har lärt mig på den här kursen ska jag ta med mig som en grund för ett bättre, mer balanserar liv där mat innebär glädje och inte något jag får dåligt samvete av".

Sagt om certifieringskurserna

”Denna kurs var precis vad jag hade hoppats på. Genomtänkt, strukturerad, bra lärare och en metod som jag utan att blinka kan stå för. Ser fram emot att få jobba med Stahremetoden i framtiden! Tack Lisbeth och Veronika!” – Åsa Kramers-Edlund

”Kursen har givit mig en gedigen kunskap om hur man kan arbeta KBT-baserat för att nå varaktig förändring och djupare insikter hos individer och grupper. Genom kunskapen och verktygen jag fått i kursen känner jag mig både motiverad och trygg i att börja hålla egna kurser för deltagare. Tack så mycket Lisbeth och Veronika!” – Ulrica Byström

”Jag är jättenöjd med kursen, den motsvarade mina förväntningar och gav mycket matnyttigt inför egen verksamhet. Lokalen och stämningen var trevlig och inspirerande, erhållet material omfattande – på ett positivt sätt! Jag har lärt mig massor som jag ser fram emot att få använda mig av i framtid kontakt med patienter/klienter. Skulle definitivt rekommendera kursen till andra som arbetar med viktbehandling. Den ger ökad insikt och bra redskap.” – Jessica

Certifierade handledare i Stahremetoden

Certifierade handledare

Certifieringen innebär att personen är utbildad via Stahremetodens KBT-center och har de kunskaper som krävs för att ge dig en kvalificerad behandling för din övervikt och ätproblematik.

Hitta handledare nära dig

Nu finns vi på Facebook

Prata med oss på Facebook

Gilla oss på Facebook, ställ frågor och få information.

Läs mer om vår Facebook-sida

Kursböcker

Innehåll:

  • Nyckelfrågor och kostprogram i egna kapitel.
  • Utökat inspirationsmaterial i deltagarnas bok.
  • Diskussionsavsnitt till varje session.
  • Två nya Kostprogram: LCHF relaterat program samt program med mer kolhydrater.
  • Två Jämviktsprogram (följer kostprogrammen) som visar vad deltagaren kan äta för att bibehålla sin viktnedgång. Efterfrågat, och något jag tror vi är ensamma om.
  • Recept för både en och fyra personer.

Mer om böckerna

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.