Studier visar att psykologiska orsaker som stress, besvikelser och negativa tankar är de vanligaste orsakerna till emotionellt ätande och övervikt.

Socialstyrelsen rekommenderar vården KBT vid behandling av obesitas

Socialstyrelsens rekommendation till hälso- och sjukvården innebär att behovet av utbildning i KBT för ex. dietister och sjuksköterskor, kommer att öka.

CBT-TEB är den enda KBT-metod som i vetenskapliga studier visat bestående viktnedgång under uppföljningstid två år.

Vi erbjuder därför onlineutbildningar i CBT-TEB (Cognitive behaviour terapy targeting eating behaviour) via Zoom/Skype.

Image
Lisbeth Stahre, Med dr. PhD/psykiatri

Om KBT-metoden

CBT-TEB (Cognitive Behavioural Therapy-Targeting Eating Behaviour)

KBT metoden (CBT-TEB) är inriktad på förändring av
överätandets orsaker, samt ge mentala verktyg till förändring av dessa. Vetenskapliga studier
visar att programmet leder till:

  • bättre bestående viktnedgång än något annat publicerat viktprogram worldwide
  • minskat emotionellt och okontrollerat ätande. De ätmönster som oftast leder till överätande och fetma.
  • signifikanta värden när det gäller ökad förmåga att hantera vardagsstress, irritationer och besvikelser.
  • positiv förändring av negativa tankemönster och förhållningssätt

I programmet ingår kostprogram baserat på vanlig mat som hela familjen kan äta. Programmet är utarbetat av dietist och bygger på mängden vanlig mat för viktnedgång.

Läs mer

Image

Kursböcker

Läs om böckerna ”Övervikt handlar om känslor” (för privatpersoner) samt ”KBT vid övervikt och fetma” (för behandlare).

Läs mer och beställ

Utbildning, kurser och föreläsningar

För privatpersoner

Online via Skype: Övervikt handlar om känslor

KBT- kursen bygger på samtal mellan dig och terapeut utifrån kursboken ”Gå ner i vikt bestående med KBT”. Kursen omfattar 5 samtal, som utifrån önskemål kan utökas. Kostnad 4 500 kr + moms.

Ta kontakt med Lisbeth Stahre för mer information.

Kontakt

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vår andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma, men till avsevärt lägre pris än personlig kontakt.

Stahremetoden.se

Var i landet kan jag få personlig hjälp med programmet?

Vi har bl.a. samarbeten med behandlare i Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Få hjälp

Artikeltips

Läs i tidningen Vårdfokus om Linnéa som valde KBT-metoden framför fetmaoperation

Foto: Susanne Lundbäck

Läs i Expressen om ”Bästa sättet att bli av med sin svullna mage”

För behandlare

Uppdragsbehandlingar

Uppdragsutbildningar för en eller flera personer genomförs online. Beroende på deltagares erfarenheter av programmet omfattar utbildningen 4 h eller 8 h.

Utbildningen bygger på studierna från Karolinska institutet och kursböckerna ”Gå ner i vikt med KBT” (handledarboken), samt ”Övervikt handlar om känslor” (patientens bok). Utbildningsfokus är kunskap kring upplägg och genomförande av interventioner som för dina patienter bidrar till förändring av både ätbeteende och tänkande.

Ta kontakt med Lisbeth Stahre för mer information.

Kontakt