Online via Skype: Övervikt handlar om känslor

Kurs för privatpersoner via Skype

KBT-kursen bygger på samarbete och diskussioner mellan dig och terapeut. Kursprogrammet är indelat i 12 steg och består av Del 1 Grundprogram och Del 2 Fortsättningsprogram. KBT programmets innehåll utgår från ditt personliga ätmönstertest och dina svar på programmets Nyckelfrågor.

Kursbok: Övervikt handlar om känslor.

När du gått igenom den här kursen vet du varför det tidigare har varit så hopplöst att behålla en viktnedgång. Du vet så väl att övervikt framförallt beror på att du äter för mycket. Men det du kanske inte vet är att det inte är VAD du äter som är det viktiga, utan VARFÖR du gör det. Därför innebär den här kursen en spännande resa för dig med kännedom om varför din kropp inte alls vill gå ner i vikt när du vill det, varför din hjärna gör dig sötsugen och en förståelse för dig själv om varför du tidigare varit förloraren i din viktkamp. 

Programmet ger dig mentala verktyg som handlar om hur du ska komma tillrätta med orsakerna till ditt överätande, vare sig de handlar om stress, krav, oro, dålig självkänsla eller något annat. Det är så du ger dig själv en bestående viktnedgång. Kursen, som varit föremål för vetenskapliga studier på Karolinska Institutet, har visat sig leda till bestående viktnedgång. 

KBT kursen bygger på samarbete och diskussioner mellan dig och terapeut. Kursprogrammet består av två delar: Del 1 Grundkurs, samt Del 2 Fortsättningsprogram. Programmet är indelat i 12 steg. 

Del 1: Grundprogram

Kursinnehåll:

Inledning. Personlig intervju.
Du berättar lite om dig själv och dina tidigare erfarenheter av viktprogram och viktminskning. Vi går därefter igenom hur du bäst kan använda dig av programmet och väljer kursdag.

Steg 1. Test. Vilket ätmönster är ditt?
Vi diskuterar tillsammans resultatet av ditt ätmönstertest och bestämmer programmets huvudinriktning utifrån ditt test.

Steg 2. Nyckelfrågorna – övervikt handlar inte om vad du äter, utan om varför.
Vi diskuterar dina svar på orsakerna till ditt överätande och vilken hjälp du behöver för att förändra dessa orsaker.

Steg 3. Kostprogrammet.
Genomgång av kostprogrammet som är baserat på vanlig mat för hela familjen.

Del 2: Fortsättningsprogrammet – dina verktyg till bestående viktnedgång

KBT programmet ger dig i ytterligare 9 steg verktyg för att du med hjälp av din terapeut, ska kunna förändra orsakerna till ditt emotionella ätande, okontrollerande ätande eller vaneätande, vare sig det handlar om stress, för stora krav på dig själv, misslyckandekänslor eller dålig självkänsla. Du får också hjälp till att lyfta fram dig själv, säga nej lite oftare, ställa berättigade krav i familj- och arbetsliv, lämna negativa tankefällor, samt att vara lite mer snäll mot dig själv. Mentala förändringar i syfte att din viktnedgång den här gången ska bli bestående.

Steg 4. Gör upp med livsregler som sänker din självbild

Steg 5. Självbild och självkänsla som påverkar ditt (ät)beteende

Steg 6. Din självkänsla är en färskvara – så kan du stärka den

Steg 7. Tankar, känslor och (ät)beteende

Steg 8. Bli chef över ditt liv. Om aktörskap, hjälplöshet och (ät)beteende

Steg 9. Ta kontroll över din stress – din stressanalys

Steg 10. Stress och ”snällfällan” – vikten av att kunna säga nej

Steg 11. Så här ger du dig själv en nystart

Steg 12. Dina viktfällor – strategier för att undvika dem

Kostnad för del 1 + 2

Personlig handledning via Skype under 10 möten, en gång i veckan. Varje möte omfattar 50 minuter.

12.500 kr inkl. moms

Kurstid och omfattning: 10 veckor. Vardagar:16.00 – 17.00

Anmälan

Ta kontakt med Lisbeth Stahre via e-post:

e-post