CBT-TEB certification

Certifierande handledarutbildning i Stahremetoden

Många överviktiga frågar sig …

… varför kan jag inte behålla min viktnedgång?
… varför står jag inte emot suget efter att stoppa något i munnen?
… varför äter jag fel, när jag vet hur jag ska äta rätt?

Därför att övervikt i första hand inte handlar om mat utan om självbild, stress och negativa känslor. Det är inte nya dieter som överviktiga behöver för att komma tillrätta med sin övervikt. Det är hjälp för att kunna se orsakerna till sitt överätande och få vetenskapligt underbyggda verktyg till att förändra dessa. 

Utbildningen ger dig som handledare kunskaper att hjälpa din klient att se orsakerna till sitt överätande och övervikt, samt verktyg att komma tillrätta med dessa orsaker.

Datum

  • 15–17 maj 2020 i Stockholm
Anmälan

Upplägg för utbildningsdagarna 

Här hittar du kursplan för alla tre dagar. 

Målsättning med utbildningsdagarna

Utbildningsdagarna leder till självständigt klientarbete.

Indikatorer på måluppfyllelse är:

I utbildningen ingår att kunna:

  • Planera för kurs
  • Genomföra personliga intervjuer innan start
  • Utforma och lägga upp de olika behandlingsstegen
  • Genomföra och handleda de olika gruppbaserade lektionerna genom bl.a sokratiskt förhållningssätt och frågeställningar
  • Observera erfarenheter 
  • Reflektera och analysera processen i syfte att dra lärdomar inför nästa lektion och nästa nya grupp

Kostnad

10 500 kr exkl. moms, inkl. lunch. 

Kursledare

Veronika Ryd

Veronika Ryd, Beteendevetare och samtalsterapeut KBT, leg. psykoterapeutstuderande.

Praktisk information

Kursort: Stockholm
Mat och fika: Lunch och fika ingår.
Övrigt: I kursavgiften ingår kurskompendium. Logi ingår ej. Kursbevis/diplom efter godkänd kurs ingår i kursavgiften.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen ser vi gärna att du har någon form av högskoleutbildning, t ex sjuksköterska/ socionom/hälsopedagog/dietist/kurator etc. Det är dock inte obligatoriskt. 

Det är viktigt att du informerat dig om programmet via de två tillhörande kursböckerna ”Kognitiv behandling vid övervikt och fetma” och deltagarboken  ”Övervikt handlar om känslor”. Du beställer böckerna på www.adlibris.se

Glöm inte ta med böckerna till kursen!

Allmänna regler

  • Platsantalet på respektive utbildning är begränsat.
  • Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan.

Anmälan

Anmälan