Online: KBT vid övervikt och fetma

Kurs för behandlare via Skype, Zoom eller FaceTime

Utbildningen vänder sig till dig inom vården och är sjuksköterska, dietist, kurator, eller har privat terapi verksamhet. Utbildningens KBT program är anpassat att genomföra både för dig som har, och inte har, psykologisk utbildning, men är intresserad av psykologi.

Utbildningen följer upplägget i kursboken ”KBT vid övervikt och fetma”. Diskussion kring vetenskapliga fetmastudiers evidens och resultat, synliggörande av skillnaden mellan emotionellt ätmönster, okontrollerat ätmönster och vaneätande. Information om programmets vetenskapliga ätmönstertest och hur resultatet av deltagarnas testsjälvskattning kan underlätta när det gäller både behandling och förändring av deltagarnas ätmönster. Samtal kring medicinska orsaker som kan förbigås när det gäller traditionell övervikts/fetma behandling, samt information kring hur bokens behandlingsmetod skiljer sig från traditionellt KBT program.

Utbildningen innefattar handledning kring KBT programmets upplägg. Erfarenheter när det gäller målgrupper: ålder, vikt, gruppsammansättning, samt exklusionskriterier.

Utbildningen syftar till självständigt behandlingsarbete och bygger på diskussion, handledning och genomgång av programmets samtliga 12 kurssteg:

Steg 1 – Test: ätmönster
Steg 2 – Nyckelfrågorna – övervikt handlar inte om vad du äter utan om varför
Steg 3 – Kostprogrammet
Steg 4 – Gör upp med livsregler som sänker din självbild
Steg 5 – Självbild och självkänsla som påverkar ditt (ät)beteende
Steg 6 – Din självkänsla är en färskvara – så kan du stärka den
Steg 7 – Tankar, känslor och (ät)beteende
Steg 8 – Bli chef över ditt liv – om aktörskap, hjälplöshet och (ät)beteende
Steg 9 – Ta kontroll över din stress – stressanalys
Steg 10 – Stress och ”snällfällan” – vikten av att kunna säga nej.
Steg 11 – Ge dig själv en nystart
Steg 12 – Dina viktfällor – strategier för att undvika dem

Utbildningen omfattar 10 timmar fördelade på två dagar, med avbrott för lunch och bensträckare.

Tid: 10.00 – 16.00. Förslagsvis måndag-tisdag, men eftersom kursen genomförs individuellt väljs kursdagar efter överenskommelse.

Kostnad: 8.500 kr exkl. moms.

Certifiering

Utbildningen kan kompletteras med 4 timmars samtal efter live användning av KBT programmet.

Kostnad 4.000 kr exkl. moms

Mer information och anmälan

Ta kontakt med Lisbeth Stahre via e-post:

e-post