Böcker

Övervikt handlar om känslor

Utgiven 2020 på Studentlitteratur.

KBT programmet för dig som eftersträvar bestående viktnedgång

Vill du inte bara gå ner i vikt utan också behålla din viktnedgång? Har du tröttnat på dieter som får dig att snabbt gå ner i vikt, men lika fort gå upp igen? Är du en av alla som egentligen vet precis vad du ska äta för att gå ner i vikt, men aldrig lyckas behålla din viktnedgång? Som vet att din övervikt inte främst handlar om VAD du äter, utan om VARFÖR du gör det? Då vänder sig den här boken till dig.

Hållbar viktnedgång åstadkoms genom att ta reda på varför man äter fel, när man egentligen vet hur man ska äta rätt. Boken ger därför nycklar till att uppmärksamma och förändra de vanligaste orsakerna till överätande: vardagens stress och krav, negativa tankar och besvikelser och att stärka en självbild som inte alltid är på topp.

Vetenskapliga studier från Karolinska institutet visar att bokens KBT program (CBT-TEB)
leder till bättre bestående viktnedgång än något annat viktprogram, samtidigt som både emotionellt ätande och stress minskar.

I programmet ingår ett kostprogram som bygger på vanlig mat och med recept som hela familjen kan följa.

Beställ på Adlibris

KBT vid övervikt och fetma

Utgiven 2020 på Studentlitteratur.

Forskning, evidens och klinisk tillämpning

KBT metod (CBT-TEB) anpassad för behandling av övervikt/fetma. Programmet bygger på forskning som visar att stress, negativa tankemönster, oro, irritation och besvikelse är de vanligaste orsakerna till överätande. Programmet (2 h/veckan under12 veckor) har i kontrollerade och kliniska studier på Karolinska institutet visat sig leda till bättre hållbar viktnedgång än annat vetenskapligt redovisat viktprogram.

Programmet inleds med ett vetenskapligt test som via självskattning synliggör deltagarens ätmönster. Utifrån testresultatet ger programmet individuella mentala verktyg med betoning på förändring. Arbetsmetod är diskussion mellan handledare och patient utifrån bokens psykologiska fakta och lösningsinriktade verktyg.

KBT programmet sker framförallt i grupp. Programmet är manualiserat och anpassat för användning inom vården även av personal utan psykoterapeutisk utbildning: sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter. Till programmet hör deltagarnas arbetsbok ”Övervikt handlar om känslor.”

I programmet ingår ett kostprogram baserat på vanlig mat som hela familjen kan äta.

Beställ på Adlibris

Snällfällan

Utgiven 2012 (september) på Bonnier Fakta. Medförfattare: Veronika Ryd.

Är du en av alla kvinnor som har lätt att stoppa något gott i munnen när du känner dig stressad, missnöjd, besviken eller irriterad? Då är du i gott sällskap. Det trista är att gör du det för ofta kan det resultera i en övervikt, eller början till en sådan.

Är du också en av alla kvinnor som är så lyhörd för andras behov att du alltför ofta åsidosätter dina egna? Så ofta att du kanske inte ens är medveten om dina behov och vad du vill i livet? Då har din snällhet blivit en fälla för dig. Ta dig ur den!

Hur – det handlar den här boken om. Den visar dig hur stress, för stora egenkrav och självkritik bidrar till känslor som dövas med något gott att stoppa i munnen. Den gör dig också medveten om hur självkänsla, självmedkänsla och självstolthet kan hjälpa dig att bryta dina matvanor och få dig mer nöjd i dina roller som kvinna. Boken pekar också på samhällets och arbetslivets osynliggörande av kvinnor och ger verktyg som hjälper kvinnor att inte acceptera en syn på kroppen som bidrar till dålig självkänsla.

Bokens innehåll har i vetenskapliga studier visat sig leda till minskat känslomässigt ätande, stress och bestående viktminskning. Bra för dig att veta som inte bara vill komma tillrätta med ditt känsloätande utan också gå ner i vikt.

Gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi

Utgiven 2007 på Viva / Forum / Månpocket. Finns även på finska (Edita förlag)

Aldrig mer jojobantning och panikdieter! Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? Varför står jag inte emot suget efter att stoppa något i munnen? Varför kan jag inte behålla viktnedgången? Alla bantare som använt sig av olika dieter vet hur svårt det är att gå ner i vikt och behålla viktminskningen.

Det beror på att övervikt i första hand inte handlar om mat utan om självbild, stress och negativa känslor. För att lyckas behöver man därför ta reda på varför man äter fel och få kontroll över sitt ätande. Boken ger dig i 9 steg kunskap om hur du stärker din egen självkänsla, förändrar negativa tankemönster, löser vardagsproblem och förändrar ditt ätbeteende långsiktigt.

Du får också hjälp att våga stå för den du är och lyfta fram dig själv på ett positivt sätt. Helt enkelt möjlighet att komma tillrätta med din övervikt en gång för alla. Kostprogrammet innehåller nya, fräscha recept – bra mat som passar hela familjen. Nya forskningsstudier vid Karolinska Institutet visar att bokens metod ger både önskad viktminskning och bestående viktnedgång. Nu presenteras programmet i sin helhet för en bred publik.