Böcker

Snällfällan

Utgiven 2012 (september) på Bonnier Fakta. Medförfattare: Veronika Ryd.

Är du en av alla kvinnor som har lätt att stoppa något gott i munnen när du känner dig stressad, missnöjd, besviken eller irriterad? Då är du i gott sällskap. Det trista är att gör du det för ofta kan det resultera i en övervikt, eller början till en sådan.

Är du också en av alla kvinnor som är så lyhörd för andras behov att du alltför ofta åsidosätter dina egna? Så ofta att du kanske inte ens är medveten om dina behov och vad du vill i livet? Då har din snällhet blivit en fälla för dig. Ta dig ur den!

Hur – det handlar den här boken om. Den visar dig hur stress, för stora egenkrav och självkritik bidrar till känslor som dövas med något gott att stoppa i munnen. Den gör dig också medveten om hur självkänsla, självmedkänsla och självstolthet kan hjälpa dig att bryta dina matvanor och få dig mer nöjd i dina roller som kvinna. Boken pekar också på samhällets och arbetslivets osynliggörande av kvinnor och ger verktyg som hjälper kvinnor att inte acceptera en syn på kroppen som bidrar till dålig självkänsla.

Bokens innehåll har i vetenskapliga studier visat sig leda till minskat känslomässigt ätande, stress och bestående viktminskning. Bra för dig att veta som inte bara vill komma tillrätta med ditt känsloätande utan också gå ner i vikt.

Gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi

Utgiven 2007 på Viva / Forum / Månpocket. Finns även på finska (Edita förlag)

Aldrig mer jojobantning och panikdieter! Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? Varför står jag inte emot suget efter att stoppa något i munnen? Varför kan jag inte behålla viktnedgången? Alla bantare som använt sig av olika dieter vet hur svårt det är att gå ner i vikt och behålla viktminskningen.

Det beror på att övervikt i första hand inte handlar om mat utan om självbild, stress och negativa känslor. För att lyckas behöver man därför ta reda på varför man äter fel och få kontroll över sitt ätande. Boken ger dig i 9 steg kunskap om hur du stärker din egen självkänsla, förändrar negativa tankemönster, löser vardagsproblem och förändrar ditt ätbeteende långsiktigt.

Du får också hjälp att våga stå för den du är och lyfta fram dig själv på ett positivt sätt. Helt enkelt möjlighet att komma tillrätta med din övervikt en gång för alla. Kostprogrammet innehåller nya, fräscha recept – bra mat som passar hela familjen. Nya forskningsstudier vid Karolinska Institutet visar att bokens metod ger både önskad viktminskning och bestående viktnedgång. Nu presenteras programmet i sin helhet för en bred publik.

Övervikt handlar om känslor

Utgiven 2002 på Studentlitteratur, ny upplaga 2014. 

Handbok för dig som eftersträvar bestående viktnedgång

Boken vänder sig till dig som är trött på att gå upp och ner i vikt. Trött på att känna tillfredsställelsen av att gå ner några kilon och uppleva besvikelsen av att snart gå upp samma kilon igen och ställer dig frågorna: Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? Varför kan jag inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför kan jag inte behålla viktnedgången?

I boken redovisas ett program för viktkontroll som i vetenskapliga studier på Karolinska Institutet visat sig leda till bestående viktnedgång, trots att själva programmet bara omfattar 10 veckor. Detta är ingen vanlig ”bantarbok” utan här presenteras ny kunskap om övervikt och varför det ofta är svårt att behålla en viktnedgång.

Bokens program handleder dig till ett balanserat ätande och visar hur du genom förändring av förhållningssätt till vardagliga situationer både kan förstärka din självbild och påverka stress och alltför stora egenkrav.

Boken kan användas av dig som vill komma tillrätta med dina viktproblem själv eller i grupp. Till boken hör handledarboken ”Kognitiv behandling vid övervikt och fetma” som vänder sig till vårdpersonal.

Kognitiv behandling vid övervikt och fetma

Utgiven 2002 på Studentlitteratur, ny upplaga 2014. Riktar sig till vårdpersonal.

Ny syn på övervikt och behandling

Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt? Varför kan jag inte stå emot suget att stoppa något i munnen? Varför kan jag inte behålla viktnedgången?

Därför att övervikt och fetma inte i första hand handlar om kost, utan om självbild, stress och negativa tankar och känslor.

Kognitiv behandling vid övervikt och fetma bygger på en specialdesignad KBT-metod för övervikts- och fetmabehandling som i två publicerade vetenskapliga studier på Karolinska Institutet visat sig leda till bestående viktnedgång, trots att själva behandlingen bara omfattar 10 veckor.

Kognitiv behandling vid övervikt och fetma är ett program som i strukturerad lektionsform ger deltagarna kunskap om det som Lisbeth Stahre kallar för ett ”kompensatoriskt ätbeteende” och hur man ska komma tillrätta med det.

Metoden ger patienten kunskap om både de verkliga orsakerna till överätandet och instrument att varaktigt kunna förändra detta. Boken är en manual för klinisk gruppbehandling och ger konkret handledning av både behandlingens uppläggning och genomförande. Den är rik på praktiska exempel som tillsammans med patientens handbok Övervikt handlar om känslor används direkt i behandlingsarbetet. Kostprogram ingår i programmet.

Kognitiv behandling vid övervikt och fetma vänder sig till sjuksköterskor, dietister, kuratorer, psykologer och läkare inom primärvård och övervikts- och ätstörnings-enheter, samt till högskolor och universitet. I boken förekommer OH-bilder tillgängliga för utskrift via bokens presentationssida.