Om Stahremetoden

Lisbeth Stahre är Medicine dr. PhD/psykiatri vid Karolinska Institutet och KBT-terapeut med 30 års erfarenhet av behandling av personer med ångest-, stressrelaterade och utmattningsdiagnoser, övervikt/fetma och ätstörningar.

Övervikt/fetma handlar inte om vad man äter – utan om varför

Stahremetoden är en utbildande KBT-behandling som i två vetenskapliga RTC-studier på Karolinska Institutet visat evidens när det gäller att komma tillrätta med överätandets orsaker och ge bestående viktnedgång efter avslutat program.

Programmet ger deltagaren verktyg för att ta kontroll över sitt ätmönster och sug efter viss mat. Verktygen leder till att deltagaren kommer tillrätta med stress, krav och tankefällor – de verkliga orsakerna till att deltagare som vet hur man ska äta rätt ändå äter fel. 

Om programmet 

  • Ger deltagaren svar på frågorna : ”Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt”, Varför står jag inte emot suget att stoppa något i munnen?”, Varför kan jag inte behålla min viktnedgång?”
  • Skapar medvetenhet om hur ohjälpsamma tankar kan trigga igång ett över/känsloätande och hur man kan hantera dessa på ett mer konstruktivt sätt än att ”äta på känslorna”. Ex dåligt samvete, missnöje, irritation, besvikelser, hopplöshet, ledsnad, ilska, tristess rastlöshet m. m.
  • Behandlingen är uppbyggd kring olika psykologiska teman som är betydelsefulla för behovet att över/känsloäta.

Programmet omfattar 10 alt. 12 veckor, två kostprogram utarbetade av leg dietist, jämviktsprogram för bibehållande av viktnedgång, samt ett flertal recept för både en person och hela familjen.

Programmet vänder sig till dig som arbetar med vikt och hälsofrämjande insatser inom offentlig och privat vård och vill ge dina klienter hjälp via evidensbaserad behandling. Studie vid Sahlgrenska Akademin har visat att programmet även leder till minskning av känslomässiga ätande och stress.

Läs om de vetenskapliga studierna här