KBT-center Lisbeth Stahre

Ansvarig för KBT-centret är Lisbeth Stahre, aukt socionom och KBT-terapeut. Stahremetoden bygger på hennes mer än tjugoåriga behandlingsarbete av klienter med utmattningsdepressioner, övervikt och ätstörningar.

Fem certifierade handledare är knutna till Stahremetodens KBT-center i Stockholm: två leg. kognitiva psykoterapeuter, två KBT-terapeuter (steg 1) och en legitimerad dietist.

Ansvarig för våra certifieringsutbildningar och behandlingar i Stockholm är Veronika Ryd.

Besöksadress i Stockholm

Långholmsgatan 20 1 tr
117 33 Stockholm
(T-bana Hornstull)

Verksamhetsansvarig

Lisbeth Stahre
Mobil 070-3421981
lisbeth.stahre@telia.com

Behandlingsansvarig

Veronika Ryd
Mobil 0702-060447
veronika@stahremetoden.se

KBT-center Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre
Verksamhetsansvarig

Veronika Ryd

Veronika Ryd
Utbildnings- och behandlingsansvarig

 

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.