Anmälan

Vilken utbildning/behandling vill du anmäla dig till?

För handledare: Certifiering i Stahremetoden, Eskilstuna. 8, 9, 15 april 2019. Kostnad 10.500 kr exkl. moms.

Ditt namn

Telefonnr (helst mobil)

E-post

Eventuellt företag

Ange fullständig faktureringsadress här, inklusive eventuellt kostnadsställe eller märkning av fakturan:

Eventuella kommentarer/frågor:

Hur hittade du information om denna utbildning?

Jag har tagit del av och accepterar villkoren i spalten till höger

Villkor

Certifieringsutbildningar - för handledare

Anmälan: Anmälan är bindande direkt. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före start debiteras halva avgiften, därefter hela avgiften oavsett om du deltar eller ej.

Betalning: Avgiften faktureras innan start och ska vara betald innan start.

KBT-behandlingar för privatpersoner i Stockholm

Anmälan: Du kan avanmäla dig fram till och med 14 dagar innan utsatt kursstart. Därefter är anmälan bindande och du debiteras kursavgiften oavsett om du deltar eller ej. Mot uppvisat sjukintyg återfås dock avgiften fram till programmets start.

Betalning:

Avgiften faktureras innan start och betalas innan start.

Om utbildningarna eller behandlingarna ställs in

Om handledaren blir sjuk eller deltagarantalet blir för lågt ställs utbildningen/behandlingen in och eventuella inbetalade pengar återfås inom 14 dagar från det att kursen ställts in. Deltagarna kan dock ej ställa andra krav på ekonomisk ersättning, t.ex. för bokade transporter eller logi.

 

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.