Anmälan till kurser och utbildningar

Villkor

Certifieringsutbildningar - för handledare

Anmälan

Anmälan är bindande direkt. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före start debiteras halva avgiften, därefter hela avgiften oavsett om du deltar eller ej.

Betalning

Avgiften faktureras innan start och ska vara betald innan start.

KBT-behandlingar för privatpersoner i Stockholm

Anmälan

Du kan avanmäla dig fram till och med 14 dagar innan utsatt kursstart. Därefter är anmälan bindande och du debiteras kursavgiften oavsett om du deltar eller ej. Mot uppvisat sjukintyg återfås dock avgiften fram till programmets start.

Betalning

Avgiften faktureras innan start och betalas innan start.

Om utbildningarna eller behandlingarna ställs in
Om handledaren blir sjuk eller deltagarantalet blir för lågt ställs utbildningen/behandlingen in och eventuella inbetalade pengar återfås inom 14 dagar från det att kursen ställts in. Deltagarna kan dock ej ställa andra krav på ekonomisk ersättning, t.ex. för bokade transporter eller logi.