Image

Uppdaterade böcker

Rubrik rubrik rubrik

Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext

KBT vid övervikt och fetma

Övervikt handlar om känslor

Personliga onlinekurser
via Skype, Zoom eller Facetime

Brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext brödtext

Mer info

Image Image

Psykologiska orsaker som stress är den största orsaken till känslomässigt ätande och övervikt

Verktyg för att hantera vardagsstressen är därför en förutsättning för bestående viktnedgång.

Mer än hälften av alla svenskar är i dag överviktiga.

KBT-metod inriktad på förändring av ätbeteendet (CBT-TEB / StahreMetoden) visar i vetenskapliga studier att programmet leder till:

  • bättre bestående viktnedgång än annat viktprogram.
  • minskning av känslomässigt och okontrollerat ätande.
  • ökad förmåga att hantera vardagsstress, irritationer och besvikelser.
Image

Hör Lisbeth Stahre, Med dr. PhD/psykiatri, berätta om metoden och sin forskning.

Image

Artikeltips: Läs i tidningen Vårdfokus om Linnéa som valde KBT-metoden framför fetmaoperation

Foto: Susanne Lundbäck

”Hur många dieter ska du behöva gå igenom innan du märker att du måste ta tag i orsakerna till din övervikt?”

– Lisbeth Stahre

För privatpersoner

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vår andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma, men till avsevärt lägre pris än personlig kontakt.

Stahremetoden.se

Var i landet kan jag få personlig hjälp med programmet?

Vi har bl.a. samarbeten med behandlare i Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Få hjälp

Självhjälp

Du som själv vill ta tag i dina viktproblem kan få hjälp via programmet genom böckerna ”Övervikt handlar om känslor” och "Gå ner i vikt med KBT.”

Läs om böckerna

För behandlare

CBT-TEB certification

Certifieringsprogrammet omfattar 20 timmar fördelade på 3 dagar i Stockholm. Programmet är framtaget av med dr Lisbeth Stahre. Certifieringen är ett bevis på dina kunskaper när det gäller självständig användning av CBT-TEB / Stahremetoden vid behandling av övervikt och fetma.

Du bör ha högskoleutbildning eller mångårig behandlingserfarenhet av övervikt för att tillgodogöra programinnehållet på bästa sätt.

Nästa certifieringsprogram äger rum 15-17 maj

Läs mer

Föreläsning om CBT-TEB/Stahremetoden

För dig som inte har möjlighet att delta i certifieringsutbildningen, men vill veta mer om programmet kommer 1-dagars föreläsningar att äga rum. Datum för nästa föreläsning är inte satt ännu, men planeras till någon gång under våren 2020. Mer info kommer publiceras här.

Om CBT-TEB (Cognitive Behavioural Therapy-Targeting Eating Behaviour) / ”StahreMetoden”

CBT-TEB/StahreMetoden har i doktorsavhandling och vetenskapliga studier utförda på Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin, visat att metoden, med fokus på förändring av vardagsstress, irritationer, besvikelser, missnöje, negativa tankar och självbild, lett till större och bättre bestående viktnedgång än något annat vetenskapligt redovisat viktprogram.
 
Programmet omfattar 24 timmar: 2 timmar/veckan under 12 gånger. Grupp rekommenderas.
 
Programmet vänder sig till alla överviktiga mellan 18 – 65 år. Och till alla de som genomgått någon form av bariatrisk kirurgi och upptäcker att operationen inte lett till någon hjälp när det gäller det man mest behöver – kunskap att förändra orsakerna till sitt överätande.
 
Programmets innehåll och upplägg är beskrivet i ”KBT vid övervikt och fetma” (Utgåva jan 2020) samt ”Övervikt handlar om känslor”. Båda utgivna på Studentlitteratur.

Läs mer