Psykologiska orsaker som stress är den största orsaken till känslomässigt ätande och övervikt

Verktyg för att hantera vardagsstressen är därför en förutsättning för bestående viktnedgång.

KBT-metod inriktad på förändring av ätbeteendet (CBT-TEB / StahreMetoden) visar i vetenskapliga studier att programmet leder till:

  • bättre bestående viktnedgång än annat program.
  • minskat känslomässigt och okontrollerat ätande.
  • ökad förmåga att hantera vardagsstress, irritationer och besvikelser.
  • ökat välmående och mental balans
Image

Hör Lisbeth Stahre, Med dr. PhD/psykiatri, berätta om metoden och sin forskning.

Hur många dieter ska du behöva gå igenom innan du märker att du måste ta tag i orsakerna till din övervikt?

Om KBT-metoden

CBT-TEB (Cognitive Behavioural Therapy-Targeting Eating Behaviour)

Läs mer

Image

Nya kursböcker

Nu finns böckerna ”Övervikt handlar om känslor” (för privatpersoner) samt ”KBT vid övervikt och fetma” (för behandlare) i nya omarbetade versioner.

Läs mer och beställ

Image
Nyhet:

Personliga onlinekurser

På grund av Covid 19 pandemin genomför vi alla kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Nyhet:

Personliga onlinekurser

På grund av Covid 19 pandemin genomför vi alla kurser och behandlingar via Skype, Zoom eller Facetime.

Här nedanför kan du läsa om aktuellt utbud.

Utbildning, kurser och föreläsningar

För privatpersoner

Online: Övervikt handlar om känslor

KBT-kursen bygger på samarbete och diskussioner mellan dig och terapeut. Kursprogrammet är indelat i 12 steg och består av två delar. Du bestämmer själv hur mycket terapeuthjälp du vill ha och därmed också din kostnad för programmet. KBT programmets innehåll utgår från ditt personliga ätmönstertest och dina svar på programmets Nyckelfrågor.

Läs mer

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vår andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma, men till avsevärt lägre pris än personlig kontakt.

Stahremetoden.se

Var i landet kan jag få personlig hjälp med programmet?

Vi har bl.a. samarbeten med behandlare i Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Få hjälp

Självhjälp

Du som själv vill ta tag i dina viktproblem kan få hjälp via programmet genom böckerna ”Övervikt handlar om känslor” och "KBT vid övervikt och fetma”

Läs om böckerna

Artikeltips

Läs i tidningen Vårdfokus om Linnéa som valde KBT-metoden framför fetmaoperation

Foto: Susanne Lundbäck

För behandlare

Online: KBT vid övervikt och fetma

Utbildningen vänder sig till dig inom vården och är sjuksköterska, dietist, kurator, eller har privat terapi verksamhet. Utbildningens KBT program är anpassat att genomföra både för dig som har, och inte har, psykologisk utbildning, men är intresserad av psykologi.

Utbildningen följer upplägget i kursboken ”KBT vid övervikt och fetma”. Diskussion kring vetenskapliga fetmastudiers evidens och resultat, synliggörande av skillnaden mellan emotionellt ätmönster, okontrollerat ätmönster och vaneätande.

Läs mer

Online: Certifikation

Utbildningen kompletteras vid tillfälle med 4 h samtal efter live användning av KBT programmet.

Kostnad: 4.000 kr exkl. moms

Läs mer